Har man krav på finnerlønn?

Har man krav på finnerlønn?

Du kan i noen tilfeller kreve en finnerlønn hvis du finner gjenstander av verdi, som for eksempel en pose med penger eller et gammelt smykke. Men det er klare regler for både når du kan kreve finnerlønn og hvor mye det er snakk om. Generelt kan man si at finnerlønnen bør ligge mellom 10 og 20 prosent av gjenstandens verdi. i paragraf ni i hittegodsloven står det svart på hvitt at en finnerlønn normalt ikke settes til mer enn 20 prosent av gjenstandens verdi, og ikke over 15 kroner når godsets verdi enn mindre enn 100 kroner. Har gjenstanden en …

Les mer