Hvilke avgifter påvirker strømpriser?

Er du bekymret for de stigende strømprisene i Norge? Det er mange faktorer som påvirker hvor mye du betaler for strømmen. I tillegg til spotprisen er de en rekke forskjellige avgifter som du skal betale i tillegg til kraftselskaper og staten. Her finner du en oversikt over de billigste strømpriser i ditt område. Les videre så får du innsikt i hva du må betale, og hvordan du kan spare på strømutgiftene ved å selge strøm til deg selv. 

Hva som påvirker strømprisen

Når det gjelder strøm, så er det en rekke forskjellige faktorer som kan påvirke prisen. Dette inkluderer produksjonskostnader, transportavgifter, nettleie og mer. I tillegg kan også politiske beslutninger ha en innvirkning på prisen. For eksempel, hvis det blir vedtatt nye avgifter eller endringer i skattereglene, noe som ofte skjer her i Norge når nye regjeringer er på plass. Strømprisen består altså av en rekke forskjellige avgifter i tillegg til sportprisen.

Hvilke avgifter er det?

Avgifter på strøm kan deles inn i tre hovedkategorier som kommer i tillegg til spotprisen: Elavgift, nettleie og moms. Her skal vi se nærmere på de forskjellige avgiftene hva hva som er hensikten med disse. 

Elavgift

Elavgiften er en fast avgift som alle husholdninger med strømabonnement betaler. Denne avgiften går til å dekke kostnadene ved nettet, forskning og utvikling av ny teknologi og overføring av energi. 

I tillegg brukes en del av elavgiften til å stimulere produksjon av fornybar energi. Den blir også ofte referert til som “miljøavgiften” på strømmen din. 

Elavgiften varierer noe fra land til land, men i Norge ligger den på om lag 20 prosent av strømregningen. I og med at summen du betaler er progressiv ut i fra hvor mye strøm du forbruker, er det vanskelig å forutsi hvor mye hver enkelt betaler i Norge.

Nettleie

Nettleiet er det du betaler for å ha tillatelse til å koble deg til det offentlige strømnettet. Dette nettet har en enorme kostnader, og det koster derfor penger å være koblet til dette nettet. Nettleiet utgjør ofte rundt 10-15 prosent av en strømregningen hos de fleste nordmenn. I tillegg til dette er det noen få andre kostnader forbundet med nettleie, som for eksempel gebyrer for å endre abonnement eller flytte til et annet sted. 

Merverdiavgift 

(MVA) på strøm er satt til 25 %. Denne kostnaden kommer oppå alle andre avgifter og spotprisen du betaler for strømmen. Om for eksempel regningen din er på 1000 kroner inkludert forbruk, elavgift og nettleie, betaler du totalt 1250 når moms er lagt til regnestykket. 

Hvordan selge strøm til meg selv?

Når du selger strøm tilbake til nettselskapet, får du en fastpris per kWh som er høyere enn den prisen du betaler for å kjøpe strøm. Fastprisen varierer fra år til år, men er vanligvis rundt 15 øre per kWh. Nettselskapet kan også gi deg et tillegg for å stimulere til å selge strøm tilbake, noe som også vil variere fra år til år. 

For å selge strøm tilbake til nettselskapet, må du installere en nettmeter på stedet der du produserer strømmen. Dette er et elektronisk måleinstrument som registrerer energiproduksjonen din og sender informasjon til nettselskapet. Nettselskapet kan da justere prisen basert på hvor mye strøm du produserer og selger tilbake.

Konklusjon

I Norge har det vært en stor økning i strømutgiftene til folk. Enkelte må til og med ta opp lån for å dekke strømregninger som kommer. Derfor må alle bruke mer tid og energi på å få redusert energiforbruket i boligen sin. Her kan du lese om aktuelle støtteordninger fra Enova dersom du har behov for oppgraderinger på din bolig. I tillegg kan du snakke med ditt strømselskap om hvordan du kan kjøpe selge strømmen du produserer, og sørge for at du bruker energisparende lyspærer og varmekilder i hjemmet.