Har man krav på finnerlønn?

Du kan i noen tilfeller kreve en finnerlønn hvis du finner gjenstander av verdi, som for eksempel en pose med penger eller et gammelt smykke. Men det er klare regler for både når du kan kreve finnerlønn og hvor mye det er snakk om.

Generelt kan man si at finnerlønnen bør ligge mellom 10 og 20 prosent av gjenstandens verdi. i paragraf ni i hittegodsloven står det svart på hvitt at en finnerlønn normalt ikke settes til mer enn 20 prosent av gjenstandens verdi, og ikke over 15 kroner når godsets verdi enn mindre enn 100 kroner. Har gjenstanden en verdi på mellom 100 og 500 kroner, bør satsen være 15 prosent, men ikke mer enn 50 kroner. Finnerlønnen bør være på minst 10 prosent når gjenstanden har en verdi på over 500 kroner.

Det står faktisk også at finneren kan nekte å gi fra seg gjenstanden før finnerlønnen er betalt. Blir ikke partene enige om størrelsen på finnerlønnen, er det politiet som avgjør satsen på den og dermed bestemme hva finneren skal ha.

Du kan ikke alltid kreve finnerlønn

Det finnes imidlertid mange regler på når du kan og når du ikke kan kreve en finnerlønn når du finner verdifulle gjenstander. Du kan blant annet ikke kreve finnerlønn hvis gjenstanden blir funnet i kirken, i et forsamlingshus, på en skole, på teater, kino, hotell, herberge, vertshus, kontor eller en arbeidsplass. Du kan heller ikke kreve finnerlønn hvis du finner en mistet gjenstand i en butikk. Egentlig kan man si at du  bare kan kreve finnerlønn dersom du finner mistede gjenstander ute i den frie naturen.

Vær også oppmerksom på at finnerlønn regnes som en helt vanlig skattepliktig inntekt.

Ville du levert en bag med penger til politiet?

Hvis du hadde funnet en bag full av penger, ville du da levert det til politiet? Det hersker ingen tvil om at du egentlig burde gjøre det, ettersom pengene mest trolig stammer fra et ran. Men mange vil nok likevel falle for fristelsen å beholde pengene selv. Dette kan du imidlertid bli straffet for i etterkant om det blir oppdaget.

Stammer pengene fra et bankran for eksempel, vet trolig politiet nummeret på pengesedlene allerede. Det er heller ikke så vanlig lenger å betale med kontanter, og bankene reagerer på innskudd av betydelige beløp. Derfor bør du ikke bli overrasket om du får en telefon fra Økokrim, hvis du har valgt å beholde bagen med penger du har funnet selv.

Selv om du kan være anonym på nettet ved å bruke en VPN-tjeneste, sammenlign VPN her, kan du ikke være anonym i den virkelige verden.

Gamle skatter og kulturminner

Finner du en gammel skatt eller det som regnes som kulturminner, er det Staten som er eieren og dermed skal utbetale finnerlønn. Det er Miljøverndepartementet som administrerer kulturminneloven, og det er derfor det samme departementet som skjønnsmessig fastsetter en finnerlønn. Denne finnerlønnen skal imidlertid deles likt mellom finneren og den som eier grunnen funnet ble gjort på. Er det snakk om gull eller sølv, skal finnerlønnen minst settes til metallverdien etter vekt. I tillegg har du som finner krav på et tillegg på minimum 10 prosent av metallverdien. Departementet kan dersom særlige grunner foreligger også fastsette en lavere finnerlønn, eller avgjøre at grunneierens andel skal helt eller delvis bortfalle.

Kulturminner er i utgangspunktet Statens eiendom. Følgende er å betrakte som kulturminner ifølge kulturminneloven:

  • Ting fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) som våpen, redskap, kulturgjenstander, samt steiner, trestykker eller gjenstander av annet materiale med innskrifter eller bilder, bygningsrester uten samhørighet med bygning eller rester av disse, innbo, kirkeinventar, smykker, arkivsaker, skjeletter og lignende.
  • Mynter fra før år 1650
  • Samiske kulturminner av den art som er nevnt under det første punktet, og som er eldre enn 100 år.